13 Lỗi máy photo thường gặp với đời máy photocopy ricoh đời đầu

1./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo báo lỗi SC 551

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Web dầu hết

– Bạn vào SP mode 1902 đặt về 0 là được.

2./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo báo lỗi SC 520

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Môtơ chặn giấy trong duplex bị lỗi

– Sensor bị lỗi

3./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo báo lỗi SC 590

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Vệ sinh sạch bộ phận thu hồi mực thải trước và sau.

– Sensor mực thải bị lỗi

4./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo báo lỗi SC 990

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Software sai tham số

– Bỏ Card in ra

– Ram mở rộng

– NV Ram ra vệ sinh

5./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo bị bóng chữ kiểm tra nét chính và nét bóng trùng nhau

– Đường tròn to bằng drum do gạt mực bị lỗi

– Đường tròn to bằng sấy do rulo sấy bị lỗi

6./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo photo 1 mặt thì không bị, nhưng khi photo 2 mặt thì lại bị xám nền ( chỉ bị ở mặt sau thôi, mặt trước không bị).
Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Mực nhiều quá > công tơ mực không kéo được > cần bỏ bớt mực.

– Xả mực và set lại thông số.

7./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo photo khoảng 100 tờ đầu bị xám nền

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Drum bị ẩm.

8./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo mực không đều

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Từ quá kém.

9./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo Báo Lỗi SC 354

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– ID sensor bị lỗi

– Gạt mực bị lỗi

– Đứt dây điện

– Set 3-001-2 trong phần photocopy seting

10./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo Báo Lỗi SC 355

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– ID sensor bị lỗi

– Gạt mực bị lỗi

– Đứt dây điện

– Set 3-001-2 trong phần photocopy seting

11./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo Báo Lỗi SC 502( Lỗi Khay 2)

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Mô tơ nâng khay giấy 2 bị lỗi

– Cơ khí bị lỗi

– Đứt dây điện

– Board giấy bị lỗi

12./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo Báo Lỗi SC 503( Lỗi Khay 3)

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Mô tơ nâng khay giấy 3 bị lỗi

– Cơ khí bị lỗi

– Đứt dây điện

– Board giấy bị lỗi

13./ Màn hình máy photo xuất hiện thông báo Báo Lỗi SC 510( Lỗi Mô tơ đẩy giấy)

Bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Mô tơ đẩy giấy khay LCF bị lỗi

– Đứt dây điện

– Board giấy bị lỗi

– Cơ khí giấy bị kẹt

Nguồn: http://luyenphotocopy.com

Leave a Reply