Các thông báo lỗi sạc chính SC30X của máy photocopy ricoh

Sạc chính máy photo ricoh không phải lỗi thường xuyên sảy ra nhưng khi sảy ra báo lỗi có thể các bạn sẽ không biết xử lý như thế nào. Sau đây là một số thông báo cơ bản của lỗi sạc chính

1./ Máy Photocopy Ricoh các đời đầu máy 10XX và một số máy 20XX báo lỗi SC 300(sạc chính bị lỗi)

Một số bộ phần bị ảnh hưởng và cần kiểm tra lại:

– Dây corona bị bẩn/ bị lỗi => Cần làm sạch lại

– Kiểm tra lại cây sạc chính có thể bị ảnh hưởng

– Phần đề sạc không khởi động, bị lỗi

– Main Board sạc bị lỗi (ít sảy ra) nếu bị thì chỉ có thể thay thế

2./ Máy Photocopy Ricoh các đời đầu máy 10XX và một số máy 20XX báo lỗi SC 302(sạc chính bị lỗi)

Một số bộ phần bị ảnh hưởng và cần kiểm tra lại:

– Dây corona bị bẩn/ bị lỗi => Cần làm sạch lại

– Kiểm tra lại cây sạc chính có thể bị ảnh hưởng

– Phần đề sạc không khởi động, bị lỗi

– Main Board sạc bị lỗi (ít sảy ra) nếu bị thì chỉ có thể thay thế

3./ Máy Photocopy Ricoh các đời đầu máy 10XX và một số máy 20XX báo lỗi SC 303(sạc chính bị lỗi)

Một số bộ phần bị ảnh hưởng và cần kiểm tra lại:

– Dây corona bị bẩn/ bị lỗi => Cần làm sạch lại

– Kiểm tra lại cây sạc chính có thể bị ảnh hưởng

– Phần đề sạc không khởi động, bị lỗi

– Main Board sạc bị lỗi (ít sảy ra) nếu bị thì chỉ có thể thay thế

4./ Máy Photocopy Ricoh các đời đầu máy 10XX và một số máy 20XX báo lỗi SC 304(sạc chính bị lỗi)

Một số bộ phần bị ảnh hưởng và cần kiểm tra lại:

– Dây corona bị bẩn/ bị lỗi => Cần làm sạch lại

– Kiểm tra lại cây sạc chính có thể bị ảnh hưởng

– Phần đề sạc không khởi động, bị lỗi

– Main Board sạc bị lỗi (ít sảy ra) nếu bị thì chỉ có thể thay thế

5./ Máy Photocopy Ricoh các đời đầu máy 10XX và một số máy 20XX báo lỗi SC 305(sạc chính bị lỗi)

Một số bộ phần bị ảnh hưởng và cần kiểm tra lại:

– Dây corona bị bẩn/ bị lỗi => Cần làm sạch lại

– Kiểm tra lại cây sạc chính có thể bị ảnh hưởng

– Phần đề sạc không khởi động, bị lỗi

– Main Board sạc bị lỗi (ít sảy ra) nếu bị thì chỉ có thể thay thế

6./ Máy Photocopy Ricoh các đời đầu máy 10XX và một số máy 20XX báo lỗi SC 306(sạc chính bị lỗi)

Một số bộ phần bị ảnh hưởng và cần kiểm tra lại:

– Dây corona bị bẩn/ bị lỗi => Cần làm sạch lại

– Kiểm tra lại cây sạc chính có thể bị ảnh hưởng

– Phần đề sạc không khởi động, bị lỗi

– Main Board sạc bị lỗi (ít sảy ra) nếu bị thì chỉ có thể thay thế

Trên đây là một số lỗi sạc chính máy photo. Nếu bạn không thể tự tìm hiểu và mong muốn sử dụng dịch vụ sửa máy photocopy tại Miền Bắc thì có thể liên hệ Photocopy VuGia, 29 Dương Khuê, Cầu Giấy. SĐT: 01676952675

Nguồn: http://luyenphotocopy.com

Leave a Reply