CÁCH BẬT TẮT ÂM NHẤN NÚT ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK DỄ NHẤT

Mỗi lần nhấn nút khiến G-Shock phát ra tiếng tít tít làm bạn khó chịu? Hãy xem hướng dẫn bật tắt âm nhấn nút đồng hồ G-Shock để loại bỏ nó ngay sau đây. Cách làm có thể áp dụng được cho hầu hết đồng hồ Casio G-Shock có tính năng bật tắt âm nhấn nút trên thị trường hiện nay.

CÁCH BẬT TẮT ÂM NHẤN NÚT ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK DỄ NHẤT

☑   Âm nhấn nút (button operation tone) có công dụng cho bạn biết được mình đã nhấn nút hay chưa không cần nhìn màn hình hoặc khi quá tối không thấy màn hình. Tuy nhiên, sử dụng hằng ngày tiếng tít hay gây cảm giác khó chịu, làm phiền nhiễu. Trong trường hợp đó, hãy theo dõi 3 cách bật tắt âm nhấn nút đồng hồ G-Shock như sau.

 

 

 

Cách Bật Tắt Âm Nhấn Nút Đồng Hồ Casio G-Shock Dễ Nhất Nút BấmTên gọi và vị trí các nút nhấn cần nhớ để bật tắt âm nhấn nút đồng hồ Casio G-Shock

 

“Tất cả các cách bật tắt âm nhấn nút đồng hồ G-Shock đều chỉ dành cho đồng hồ có tính năng này, ví dụ như GA-700, GAX-100, GST-1000… Một số dòng đồng hồ G-Shock không thể bật tắt âm nhấn nút được, ví dụ như các dòng GA-100, GA-110, GA-120,…”

 

TRƯỜNG HỢP 1: BẬT TẮT ÂM NHẤN NÚT ĐỒNG HỒ G-SHOCK PHỔ BIẾN

Cách này áp dụng cho nhiều dòng đồng hồ không có núm vặn như GA-700GAX-100GST-1000… Nếu đồng hồ của bạn không tắt âm nhấn nút được bằng cách này, hãy áp dụng cách trong Trường Hợp 2 và Trường Hợp 3.

 

Cách Bật Tắt Âm Nhấn Nút Đồng Hồ Casio G-Shock Dễ Nhất Bước 1

 

Bước 1: Khi đồng hồ ở chế độ hiển thị thời gian, Nhấn Giữ Nút A khoảng 2 giây hoặc cho đến khi thấy chữ SET hoặc SET Hold hiện ra trên màn hình. Đừng nhấn giữ lâu hơn 5 giây lâu, nhiều đồng hồ có thể sẽ chuyển sang chế độ cài đặt khác.

 

 

 

 

Cách Bật Tắt Âm Nhấn Nút Đồng Hồ Casio G-Shock Dễ Nhất Bước 2

 

 

Bước 2: Nhấn Nút C cho đến khi thấy chữ KEY♪ (bật âm nhấn nút) hoặc MUTE (tắt âm nhấn nút) hiện ra trên màn hình.

 

 

 

 

Cách Bật Tắt Âm Nhấn Nút Đồng Hồ Casio G-Shock Dễ Nhất Bước 3

 

Bước 3: Nhấn Nút D để lựa chọn giữa KEY♪ (bật âm) và MUTE (tắt âm). Nếu muốn tắt âm nhấn nút, cứ nhấn sao cho MUTE hiện ra là được, ngược lại là bật âm.

Bước 4: Nhấn Nút A để lưu và thoát trở về chế độ hiển thị thời gian.

 

 

 

 

 

TRƯỜNG HỢP 2: BẬT TẮT ÂM NHẤN NÚT ĐỒNG HỒ G-SHOCK CHO GA-400

“Cách này phù hợp với các mẫu đồng hồ G-Shock GA-400, GBA-400 …”

Cách Bật Tắt Âm Nhấn Nút Đồng Hồ Casio G-Shock Dễ Nhất GA-400 GBA-400Bước 1: Khi đồng hồ ở chế độ hiển thị thời gian, Nhấn Giữ Nút A khoảng 2 giây hoặc cho đến khi thấy chữ SET hoặc SET Hold hiện ra trên màn hình. Đừng nhấn giữ lâu hơn 5 giây lâu, nhiều đồng hồ có thể sẽ chuyển sang chế độ cài đặt khác.

Bước 2: Nhấn Nút C cho đến khi thấy chữ KEY♪ (bật âm nhấn nút) hoặc MUTE (tắt âm nhấn nút) hiện ra trên màn hình.

Bước 3: Xoay Núm để lựa chọn giữa KEY♪ (bật âm) và MUTE (tắt âm). Nếu muốn tắt âm nhấn nút, cứ xoay núm sao cho MUTE hiện ra là được, ngược lại là bật âm.

Bước 4: Nhấn Nút A để lưu và thoát trở về chế độ hiển thị thời gian.

 

 

https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-g-shock-gma-b800-1adr-day-nhua-mau-den-ket-noi-bluetooth-chong-nuoc-200m

https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-mtp-vd01l-8evudf-day-da-nau-kim-da-quang-tuoi-tho-pin-3-nam

https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-mtp-vd01l-3bvudf-day-da-mau-xanh-reu-nen-mat-mau-den-kim-da-quang

 

 

TRƯỜNG HỢP 3: BẬT TẮT ÂM NHẤN NÚT CHO CÁC MẪU ĐỒNG HỒ G-SHOCK CÒN LẠI

Cách Bật Tắt Âm Nhấn Nút Đồng Hồ Casio G-Shock Dễ Nhất Riseman“Cách này phù hợp với các mẫu đồng hồ G-Shock GW9000, GW9200, G9000…”

 

●   Để tắt âm nhấn nút: Khi đồng hồ ở chế độ bất kỳ, Nhấn Giữ Nút MODE (nút có chữ MODE nằm kế bên) cho đến khi thấy chữ MUTE.

●   Để bật âm nhấn nút: Khi đồng hồ ở chế độ bất kỳ, Nhấn Giữ Nút MODE cho đến khi thấy biến mất chữ MUTE.

 

Leave a Reply