Máy văn phòng

Để chạy một doanh nghiệp thành công, trước tiên phải thuê đúng người; tuy nhiên, những nhân viên đó cũng phải có các công cụ, vật tư và thiết bị phù hợp để có thể thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Thiết bị văn phòng hiện đại, chất lượng cao tạo ra sự khác biệt rất lớn trong năng suất của một nhóm cũng như cách thức mà công ty nhận thức được từ khách hàng và công chúng. Ví dụ, một tổ chức tiếp tục gửi các phong bì đánh máy có thể bị coi là cổ lỗ, và điều này có thể ảnh hưởng đến kinh doanh. Các tài liệu in dốc và ngay cả khu vực tiếp tân hỗn loạn là một số kết quả khác không có thiết bị văn phòng tốt tại chỗ.

Để tránh những nguy cơ này và các vấn đề khác, chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý văn phòng cần đảm bảo rằng bảy thiết bị văn phòng sau đây đã được sử dụng. Hầu hết các mục này liên quan đến việc tạo ra hoặc xử lý văn bản văn phòng, và tất cả đều góp phần vào một máy làm dầu tốt.

Các loại thiết bị văn phòng thiết yếu
Bảy mẩu thiết bị văn phòng sau đây là những thiết bị mà mỗi doanh nghiệp nên có trong tay.

Kết quả hình ảnh cho thiết bị văn phòng

1. Máy biên soạn
Một thiết bị có thể không có vẻ thiết yếu cho nhiều người là máy ghi chép . Mặc dù phần mềm nhận dạng giọng nói vẫn tiếp tục phát triển, nhưng nó không phải là không có cạm bẫy. Những người quản lý cần soạn thảo thư, bản ghi nhớ, và báo cáo thì tốt nhất nên sao chép bản ghi và ghi lại, vì nói nhanh hơn nhiều so với viết và có thể được thực hiện trong khi thực hiện các tác vụ khác. Loại thiết bị được chọn phụ thuộc vào sở thích của các nhà độc tài, số lượng người dùng, tần suất sử dụng và ngân sách. Một số thiết bị ghi âm sử dụng băng cassette, trong khi các phiên bản hiện đại hơn ghi lại bằng kỹ thuật số và thậm chí sử dụng một hệ thống điện thoại để ghi âm. Tuy nhiên âm thanh được ghi lại, tệp này sau đó được xử lý bởi một nhân viên khác, người ghi âm âm thanh vào một tài liệu bằng văn bản và lưu, email hoặc in nó.

2. Máy in
Bất kỳ văn phòng nào chạy cả một máy tính cá nhân đều cần một máy in để tạo ra các bản sao văn bản và tài liệu điện tử. Mặc dù hứa hẹn của các văn phòng không cần giấy tờ trong tương lai, thời đại đó vẫn chưa đến. Tất cả các loại tài liệu kinh doanh cần được in, cho dù doanh nghiệp là một ngành công nghiệp sản phẩm hoặc dịch vụ theo định hướng. Ví dụ về các văn bản văn phòng thông thường bao gồm hóa đơn, phiếu đóng gói, tờ rơi, và thư. Máy in có thể được sử dụng không chỉ để tạo ra các tập tin điện tử chuyển đến giấy mà còn để tạo ra các tài liệu hỗn hợp có chứa thông tin kỹ thuật số và hình ảnh quét.

Leave a Reply