Một số cảnh báo lỗi với máy ricoh bị lỗi sấy

Cụm sấy máy photocopy ricoh là phần rất hay sảy ra lỗi, đặc biệt với máy đã dùng lâu ngày và không được vệ sinh định kì đúng cách. Tham khảo 1 số lỗi máy photo cơ bản với lỗi sấy.

1./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 552(lỗi cụm sấy)

Bạn Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Phàn Thermistor có thể bị lỗi

– Đèn sấy không đủ nhiệt

– Web dầu bị lỗi

2./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 551(lỗi cụm sấy)

Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Thermistor bị chạm

– Giắc Sấy bị chạm

– Đèn sấy không đủ nhiệt

– Quạt Sấy hỏng

3./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 550(lỗi cụm sấy)

Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Thermistor bị chạm

– Giắc Sấy bị chạm

– Đèn sấy không đủ nhiệt

– Quạt Sấy hỏng

4./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 555(lỗi cụm sấy)

Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Thermistor bị chạm

– Giắc Sấy bị chạm

– Đèn sấy không đủ nhiệt

– Quạt Sấy hư

5./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 547(lỗi cụm sấy)

Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Phàn Thermistor có thể bị lỗi

– Giắc Sấy bị lỗi

– Đèn Sấy không sáng, chập, cháy

– Cầu Chì bị đứt do nhiệt nóng, quá tải

6./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 546(lỗi cụm sấy)

Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Phàn Thermistor có thể bị lỗi

– Giắc Sấy bị lỗi

– Đèn Sấy không sáng, chập, cháy

– Cầu Chì bị đứt do nhiệt nóng, quá tải

7./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 541(lỗi cụm sấy)

Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Phàn Thermistor có thể bị lỗi

– Giắc Sấy bị lỗi

– Đèn Sấy không sáng, chập, cháy

– Cầu Chì bị đứt do nhiệt nóng, quá tải

8./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 542(lỗi cụm sấy)

Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Phàn Thermistor có thể bị lỗi

– Giắc Sấy bị lỗi

– Đèn Sấy không sáng, chập, cháy

– Cầu Chì bị đứt do nhiệt nóng, quá tải

9./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 543(lỗi cụm sấy)

Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Phàn Thermistor có thể bị lỗi

– Giắc Sấy bị lỗi

– Đèn Sấy không sáng, chập, cháy

– Cầu Chì bị đứt do nhiệt nóng, quá tải

10./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 544(lỗi cụm sấy)

Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Phàn Thermistor có thể bị lỗi

– Giắc Sấy bị lỗi

– Đèn Sấy không sáng, chập, cháy

– Cầu Chì bị đứt do nhiệt nóng, quá tải

11./ Máy Photocopy Ricoh dầu số 10xx thống báo lỗi trên màn hình SC 545(lỗi cụm sấy)

Kiểm tra lại các thiết bị sau, có thể thay thế hoặc sửa

– Phàn Thermistor có thể bị lỗi

– Giắc Sấy bị lỗi

– Đèn Sấy không sáng, chập, cháy

– Cầu Chì bị đứt do nhiệt nóng, quá tải

Trên đây là một số lõi cụm sấy cơ bản. Nếu bạn không thể tự tìm hiểu và mong muốn sử dụng dịch vụ sửa máy photocopy tại Miền Bắc thì có thể liên hệ Photocopy VuGia, 29 Dương Khuê, Cầu Giấy. SĐT: 01676952675

Nguồn: http://luyenphotocopy.com/

Leave a Reply