Chuyển đổi số – hướng đi tất yếu của doanh nghiệp

Chuyển đổi số – xu hướng đi và phát triển tất yếu của hầu hết mọi doanh nghiệp trên thế giới trong giai đoạn xã hội công nghệ phát triển như hiện nay.

Việc quan trọng nhất mà chủ các doanh nghiệp cần phải làm chính là suy nghĩ về vai trò của công nghệ thông tin ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp, nó đã phục vụ tốt cho các giá trị cốt lõi của công ty mình hay chưa, đã có thể thay đổi nhanh theo yêu cầu kinh doanh chưa và nên sử dụng phần mềm nào giúp quản lý tốt các quy trình, tài liệu và bảo mật,  giảm chi phí phát triển cho các chức năng mới và các thay đổi mới không gây ảnh hưởng đến chức năng kinh doanh hiện tại, có nên sử dụng các nền tảng điện toán đám mây không?…

Bizflyvn – Nguồn tham khảo thông tin về chuyển đổi số mới nhất

Đã lưu trữ và thu thập thông tin khách hàng hay đối thủ tốt chưa và có nên lưu trữ trên nền tảng dữ liệu lớn hay không; cách tổ chức công nghệ thông tin và kinh doanh đã hiệu quả chưa hay vẫn theo chiều dọc tách biệt nhau; Cách quản lý nhân sự theo phòng ban hay theo nhóm, tổ chức các dự án theo phương pháp Waterfall – Thác đổ Prince 2, PMI… hay Agile, linh hoạt như Safe, Less, Dad…

Làm sao có thể tạo ra sân chơi công bằng, phát huy sự sáng tạo của mọi thành viên trong doanh nghiệp để đổi mới sản phẩm hay dịch vụ theo ý thích của khách hàng và làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể đưa sản phẩm mới ra thị trường?

Cách phục vụ khách hàng, có phải khách hàng là trung tâm không, làm sao giữ chân khách hàng, biết khách hàng thích sản phẩm nào, dịch vụ nào chưa tốt, đã biết gì về các đối thủ, đã biết sử dụng và phân tích các hành vi của khách hàng từ các mạng xã hội dựa trên nền tảng dự liệu lớn hay chưa…?

Về vai trò của nhà nước, việc hoàn thiện khung pháp lý cũng là vô cùng quan trọng trong quản lý. Câu hỏi đặt ra là đảm bảo cho chất lượng sản phẩm, giải quyết tranh chấp bảo hành hay vận chuyển hàng hóa, bí mật thông tin khách hàng được đảm bảo bởi các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giải pháp thanh toán điện tử thông qua trực tuyến vẫn rất khó khăn, chưa thuyết phục được người dùng vì độ an toàn bảo mật của các giải pháp công nghệ thông tin và nữa là nhà nước thu thuế ra sao nếu các thanh toán đều bằng tiền mặt?

Nhà nước cần thẩm định các giải pháp thanh toán trực tuyến đã có, chọn ra một giải pháp tốt, đảm bảo cho người dùng, thúc đẩy nhận thức hơn nữa về phát triển các hệ thống thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến trên nền tảng điện toán đám mây.

Hiện các cơ quan vẫn lưu văn bản và tài liệu, vừa trên máy tính và trên giấy, lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường, cần thay đổi thành văn phòng không giấy. Đó là việc chuyển đổi ý nghĩa, có thể làm được ngay trong thời gian ngắn và tiết kiệm nhiều tỷ đồng.

Chuyển đổi số là thách thức nhưng là hướng đi tất yếu của các doanh nghiệp muốn tồn tại trong 10 năm tới.

Nguồn:

Leave a Reply