Khắc phục lỗi kết nối và máy in trong Windows 10

Nếu bạn đang cố khắc phục những vấn đề, đây là những bước chung về vấn đề máy in để có thể hoạt động trở lại. 

1. Cắm và khởi động lại máy in
Đôi khi chu kỳ năng lượng hoạt động của máy in là vấn đề. Tắt hẳn máy in đi và rút ổ cắm, chờ khoảng 30 giấy sau đó cắm nguồn trở lại và bật máy lên. Nếu máy in vẫn không hoạt động tiếp tục sang bước 2.

Nếu bạn đang cố khắc phục những vấn đề, đây là những bước chung về vấn đề máy in để có thể hoạt động trở lại..

2. Kiểm tra lại dây cắm và kết nối mạng

Đảm bảo rằng USB kết nối máy in được kết nối từ máy in tới máy tính của bạn. Chắc rằng tùy chọn mạng không dây được bật ở trạng thái hoạt động. Nhiều máy in có nút bấm để hiển thị một biểu tượng màu xanh khi tùy chọn kết nối hoạt động. Để biết nơi nút bấm ở trên máy in và tìm ra kết cấu tại về cách hoạt động.

Chạy thử máy in và mạng không dây. Một số máy in có danh mục để kiểm tra kết nối. Đọc hướng dẫn máy in hoặc kiểm tra người quản lý website để hướng dẫn cách nó hoạt động. Nếu vẫn chưa hoạt động hãy tiếp tục bước 3.

3. Gỡ và cài đặt lại máy in của bạn

Thử gỡ, tái kết nối và cài đặt lại máy in của bạn.

Chọn Start, sau đó vào Settings > Devices > Printers & scanners .
Dưới Printers & scanners, tìm kiếm máy in, chọn và sau đó loại bỏ với Remove device.
Cài đặt lại máy in

Bạn cần theo dõi những bước tiếp theo để cài đặt lại hoặc thêm một máy in.

4. Cài đặt driver cuối

Nhiều máy in yêu cầu driver cuối để vận hành tốt. Nếu máy in của bạn vấn chưa hoạt động bạn nên cài driver cuối cho máy in của bạn ở bước tiếp theo.

5. Trình duyệt giải quyết sự cố

Tải và chạy trình duyệt giải quyết sự cố Printing troubleshooter. Trình duyệt này có thể sữa lỗi với cài đặt và kết nối máy in. Nếu trình duyệt chưa hỗ trợ, ở phần hộp trong taskbar, nhấp vào Printing problem in, chọn Printing problem in trong danh mục kết quả, chọn Troubleshooter để tải về. Chọn Open và theo dõi các bước chứa troubleshooter).

6. Khởi động lại dây máy quấn

Nếu các bước khắc phục sự cố trước không thành công, bạn cần dọn dẹp tài liệu và khởi động lại dịch vụ.

Ở hộp tìm kiếm trong taskbar chọn Service
Chọn mục Standards rồi nhấn vào Print Spooler trong mục dịch vụ
Chọn Stop, sau đó Ok
Ở hộp tìm kiếm trên taskbar
%WINDIR%\system32\spool\printers
%WINDIR%\system32\spool\PRINTERS trên mục danh mục kết quả, và xóa toàn bộ dữ liệu trong folders
7. Chữa vấn đề máy in sau khi cập nhập Windows 10

8. Thay đổi trạng thái máy in thành “online”

Nếu máy in của bạn hiển thị trạng thái “không hoạt động”, kiểm tra lại Troubleshooting offline printer problems.

 

Leave a Reply